Radiotechnické nomogramy.

Svaz pro spolupráci s armádou, 1953. 88 s.