Rádiotechnická príručka. 1. [diel].

1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1967. 447 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry