Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů.

Skalický, Tomáš; Třeška, Vladislav
Maxdorf, 2006. 87 s.
Edice: Jessenius