Radioelektronická zařízení pro 4. ročník středních průmyslových škol elektrotechnických : učební text pro 4. ročník SPŠE, studijní obor 26-62-6 Sdělovací a radioelektronická zařízení.

Vackář, Jiří František; Marvánek, Ladislav
1. vyd. SNTL, 1982. 397 s.