Radioelektronická zařízení : cvičení pro 3. a 4. roč. SPŠE [stř. prům. škola elektrotechn.].

Botlík, Jiří; Habětínek, František
1. vyd. SNTL, 1985. 168 s.