Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma.

Šír, Pavel
2. vyd., (1. vyd. v nakl. BEN - technická literatura). BEN - technická literatura, 2001. 222 s.