Radíme záhradkárom. Zv. 2.

Čejka, Gustáv
4., preprac., a dopl. vyd. Príroda, 1982. 377 s.
Edice: Rastlinná výroba