Radiační onkologie.

Šlampa, Pavel; Petera, Jiří
1. vyd. Galén, 2007. xviii s., 457 s.