Radhoštské Beskydy : Turistický průvodce.

Všetečka, Jaroslav
nákladem vlastním, 1926. 40 s., 8 ins. listů