Řádění jesuitů v Čechách a na Moravě po r. 1620.

Tisk. dr. církve čsl, 1925. 56 s.