Rádce sokolský. 1, Část všeobecná.

Čes. Obec Sokolská, 1897. 285 s.