Rádce majitele nemovitostí : podle stavu k 1.1.2006.

Bradáč, Albert; Fiala, Josef
2., aktualiz. vyd. Linde, 2006. 1055 s.