Radar 67 : Katalog výstavy tvůrčí skupiny Svazu čs. výtvarných umělců Radar, Praha, srpen - září 1967.

Svaz čs. výtvarných umělců, 1967. [24] s.