Rada rodičům o mravní výchově dětí se zřetelem na pohlaví.

Blackwell, Elizabeth
Jan Laichter, 1900. 122 s.