Rada : Kniha vžitečná y kratochwilná, genz slove: Rada wsselikých Zwjrat nerozumných neb zhowadilých, y Ptactwa, kterau člowěku wsselikého powolánj dáwagj, w čemby gegich přirozenj následowati, a gakých powah k zpráwě žiwota dobrého se wystřjhati měl : (S 65ti w dřewě řezbami) : W Praze, v C. W. Endersa 1815 : [Přetisk].

Melantrich z Aventina, Jiří
Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk, 1939. X - 247 - 31 - [I] s.