Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normáliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Díl I, Řád živnostenský.

2. přeprac. a značně rozmn. vyd. Československý Kompas, 1926. xviii, 1277 s.
Edice: Komentované zákony Československé republiky ; Sv. X. Díl I [A]