Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normáliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Díl II, Ochrana dělnictva a jiné předpisy řád živnostenský doplňující.

2. rozmn. a přeprac. vyd. Československý Kompas, 1933. xii, 1320 s.
Edice: Komentované zákony Československé republiky ; sv. X B