Řád Základu JUDr. Svatopluka Šmiřáka na podporu pohraničních sokolských jednot.

Sokolská župa Těšínská Jana Čapka, 1948. [11] s.