Řád volení v obcích republiky Československé : (se zákonem o stálých seznamech voličských a zákonem o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva).

2., dopl. vyd. Nákladem Státní tiskárny, 1927. 92 s.