Řád Strahovské knihovny 1672 : Leges Bibliothecae Strahoviensis.

Památník národního písemnictví, 1971. 26 s., váz. příl