Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České republiky : (příloha k vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.).

Nakladatelství T, . 56 s.