Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky : Příloha k vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb. Část 1, Česká republika.

SEVT, 1992. 179 s.