Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách ČSSR.

Nakladatelství dopravy a spojů, 1974. 180 s.