Řád nové tvorby : Vladislav Vančura : (akt).

ed. Blahynka, Milan; ed. Vlašín, Štěpán
Vyd. 1. Svoboda, 1972. 635 s.