Řád lékařský pro Království české z L. 1753.

ed. Dvorský, František
F. Dvorský, 1880. 66 s.