Racionelní výživa dobytka základem zdaru a výnosnosti polního hospodářství.

Dvořáček, František
Reinwart, 1908. 35 s.