Racionelní použití hnojiv.

Kuhn, Václav
Druhé (přepracované a značně rozšířené) vydání. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1931. 480 s.