Racionelní organisace domácnosti.

Paulová-Růžičková, Eleonora
Československá eubiotická společnost, 1929. 79 s.