Racionální zelinářství : Nauka o zakládání zahrad zelinářských, všeobecném i podrobném rychlení v pařeništi a ve skleníku. Díl II, Pěstování jednotlivých druhů zeleninových.

Macháček, Ferdinand
Druhé, přepracované vydání. Časopis Naše zahrádka, Ferd. Macháček, 1941. 1452 s.
Edice: Knihovna "Naší zahrádky" ; Sv. 1