Racionálna korešpondencia v podniku.

Boleček, Rudolf
1. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1973. 167 s.