Racionalizace materiálových toků v oběhu : vysokošk. příručka pro stud. fak. výrobně ekon. VŠE.

Jílek, Vladimír; Kotlasová, Eva; Tomek, Jan
1. vyd. SNTL, 1986. 149 s.