Racionalita : k náčrtu genealógie, modelov a problémov.

Mihina, František
ManaCon, 1997. 167 s.