Rabíni naší doby : autority judaismu v náboženském a politickém dění 20. století a současnosti.

Čejka, Marek; Kořan, Roman
1. vyd. Barrister & Principal, 2010. 301 s.