"Z uvedených odposlechů je zřejmé, že obviněná Regina Rázlová--".

Santar, Jindřich
XYZ, 2010. 397 s.