"Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

ed. Chvátal, Ladislav; ed. Hušek, Vít
1. vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 239 s.