"Právo životního prostředí" : mezinárodní česko-polsko-slovenská konference : sborník z konference - Rýchory, KRNAP 2000, 22. až 25. září 2000 : tématické okruhy: vlastnické právo a ochrana životního prostředí, trestní právo a ochrana životního prostředí.

ed. Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2000. 172 s.