"Pojď, buď mým následovníkem".

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2007. 191 s.