"Nepřichází-li práce k Tobě-" : různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech = "Kommt die Arbeit nicht zu Dir-" : verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten.

Vyd. 1. Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, 2003. 405 s.