"Nehaňte ľud môj!" : črty ze slovenskej minulosti.

Škultéty, Jozef
Nákladom spisovateľovým, 1928. 128 s.