"Kladno minulé a budoucí" : sborník z mezioborové konference, 15.6.2007.

ed. Schmelzová, Radoslava; ed. Šubrtová, Dagmar
1. vyd. Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s.