"Frankfurtská škola" ve světle marxismu : ke kritice Horkheimerovy, Adornovy, Marcusovy a Habermasovy filosofie a sociologie : materiály z vědeckého zasedání k 100. výročí V.I. Lenina uspořádaného Ústavem pro studium a výzkum marxismu 21. a 22. února 1970 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Vyd. 1. Svoboda, 1972. 149 s.
Edice: Filosofie a současnost ; 22