"... Byla jsem tvou ženou" : román.

Král, Saša
František Šupka, 1932. 347 s.