"Ano" ke kříži.

Gots, Anton
V MCM vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 1996. 123 s.