Quo vadis? : román z časov Nerona.

Sienkiewicz, Henryk
2. vyd. Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. 3 sv