Quine: Nejen Gavagai : sborník příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.

ed. Dostálová, Ludmila; ed. Marvan, Tomáš
1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 122 s.