QuickBASIC 4.5.

Špalová, Eva; Špale, Jiří
Grada, 1993. 389 s.