Putování mořského koně.

Šabach, Petr; il. Jiránek, Vladimír
8. vyd., (1. vyšlo v souboru Šakalí léta). Paseka, 2003. 116 s.