Purpurový priesmyk.

Grey, Zane
1. vyd. Šport, 1977. 257 s.