Půl století dějin Polska 1939-1989.

Paczkowski, Andrzej
Vyd. 1. Academia, 2000. 381 s.