Ptačí profily : o životě ptáků volných i zajatých.

Janda, Jiří
Zemský ústřední spolek jednot učitelských v království Českém, 1909. 184, 1 s.